Sterrenkijkgebied

De properste en helderste hemels van Europa

De Canarische Eilanden zijn internationaal gekend voor de buitengewone condities om sterren te kijken. De kwaliteit van de hemel is van dergelijke aard dat ze beschermd is door de Wet inzake Sterrenkundige Kwaliteit van de Observatoria van de IAC en er bevinden zich drie Reservaten Starlight, het merkteken dat aanduidt dat de zone heel weinig lichtvervuiling heeft. Vanop alle eilanden kunnen een groot aantal constellaties worden herkend maar het is op La Palma en Tenerife waar zich de internationale astronomische observatoria van de IAC bevinden die zich toeleggen op het bestuderen van de hemellichamen. Beide installaties kan men begeleid bezoeken waar men toont hoe het heelal werkt waarin we leven.