Beknopte gids voor het aanvragen van een verblijfsvergunning voor de Canarische Eilanden

Weten welke stappen je moet nemen om een verblijfsvergunning of visum voor digitale nomaden aan te vragen, kan een grote hulp zijn voor remote workers die langere tijd op de Canarische Eilanden willen verblijven.

Het uitzonderlijke klimaat en het landschappelijke, gastronomische en culturele aanbod van de Canarische Eilanden zijn vaak de reden dat bezoekers erover denken hun verblijf te verlengen of zelfs langere tijd op de archipel door te brengen.

Contenido

De mogelijkheid om voor langere tijd op de Canarische Eilanden te verblijven staat open voor iedereen die een passende reden en binding kan aantonen. 

Wat zijn de stappen die genomen moeten worden om een verblijfsvergunning voor de Canarische Eilanden te krijgen? Dit is een van de meest gestelde vragen door mensen die voor een bepaalde tijd op de eilanden willen verblijven. In deze groep vinden we veel telewerkers.

Contenido

Als het de bedoeling is om langer dan 90 dagen te wonen en te werken op of vanuit de Canarische Eilanden, is het raadzaam om een verblijfsvergunning aan te vragen. Hier volgen enkele tips voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor de Canarische Eilanden, maar het is erg belangrijk om bij twijfel de officiële bronnen te raadplegen:

Contenido

Het tijdelijk verblijf is de situatie waarin wordt toegestaan op de eilanden te verblijven voor een periode langer dan negentig dagen en minder dan vijf jaar. Vergunningen voor minder dan vijf jaar kunnen op verzoek van de betrokkene jaarlijks worden verlengd.

Langdurig of permanent verblijf is de situatie waarin toestemming wordt gegeven om voor onbepaalde tijd op de eilanden te verblijven en te werken, onder dezelfde voorwaarden als Spaanse ingezetenen. Recht van langdurig verblijf hebben buitenlanders die 5 jaar onafgebroken tijdelijk op de eilanden hebben verbleven en voldoen aan de voorwaarden die bij verordening zijn vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Contenido

Een verblijfsvergunning voor de Canarische Eilanden aanvragen heeft belangrijke economische voordelen. Het meest bekend is het recht op een subsidie van 75% op de tarieven van lijnvluchten. Maar je krijgt ook korting op lokaal vervoer en lagere prijzen bij musea, galerieën en toeristische attracties. Daarnaast bieden de Canarische Eilanden freelancers die hun bedrijf willen opzetten op de archipel belangrijke belastingvoordelen.

Contenido

Het NIE of vreemdelingenidentificatienummer is een code voor de fiscale identificatie van buitenlanders in Spanje. Het persoonlijke nummer is de identificatiecode van de betrokkene en moet op alle afgegeven of verwerkte documenten staan, evenals op de documenten die in hun paspoort of soortgelijk document staan, met uitzondering van visa.

Geadviseerd wordt dit document aan te vragen, omdat het een groot aantal financiële en fiscale handelingen vereenvoudigd. Hieronder vallen aan- of verkoop van onroerend goed, het betalen van belastingen, aan- of verkoop van voertuigen en het verkrijgen van een rijbewijs. Als je een bedrijf wilt oprichten, heb je ook een NIE nodig.

Documenten die nodig zijn om een NIE aan te vragen

Voor het verkrijgen van een NIE in Spanje zijn verschillende documenten vereist:

 

Contenido

Eind 2022 werd de zogenaamde Wet inzake Startups gepubliceerd in het Staatsblad, waarin de aanvraag voor het visum voor internationaal telewerken of visum voor digitale nomaden is geregeld.

Het visum voor digitale nomaden is een verblijfsvergunning waarmee je je in Spanje kunt vestigen en op afstand kunt werken. Het is bedoeld voor niet-EU-ingezetenen (Europeanen kunnen tot 6 maanden op afstand in het land werken) en biedt naast andere voordelen ook vrij verkeer in de hele EU.

Er zijn twee manieren om een vergunning te krijgen om op afstand te werken als digitale nomade in Spanje: de vergunning die vanuit het land van herkomst wordt aangevraagd en de vergunning die rechtstreeks vanuit Spanje wordt aangevraagd.

Visum voor digitale nomaden: dit heeft een maximale duur van één jaar en wordt aangevraagd vanuit buiten Spanje. Deze aanvraag wordt ingediend bij het bevoegde Spaanse consulaat in het land van de werknemer. Twee maanden voordat de geldigheidsduur afloopt, kan de betrokkene ervoor kiezen om zijn/haar verblijf te verlengen door een verblijfsvergunning aan te vragen.

Verblijfsvergunning voor telewerken: de geldigheidsduur is drie jaar, tenzij deze voor kortere tijd wordt aangevraagd, en kan met twee jaar worden verlengd tot in totaal 5 jaar. De aanvraag moet worden ingediend in Spanje met het toeristenvisum bij de Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos (UGE-CE) of 2 maanden voor het verlopen van het visum voor digitale nomaden.

Contenido

Dit zijn enkele van de vereisten waaraan moet worden voldaan om een visum voor digitale nomaden aan te kunnen vragen:

  • Een universitair, beroeps- of business school-diploma, of bewijs van ten minste drie jaar werkervaring.
  • Aantonen dat het uit te voeren werk of de uit te voeren professionele relatie op afstand kan worden uitgevoerd.
  • In het bezit zijn van een ziektekostenverzekering.
  • Geen strafblad hebben in Spanje of in de landen waar de aanvrager de afgelopen twee jaar heeft gewoond.
Contenido

Digitale nomaden moeten voldoen aan hun specifieke belastingsituatie en de bijbehorende belastingverplichtingen die voortvloeien uit de Spaanse wetgeving. Onder andere:

  • Het gedetailleerd bijhouden van de inkomsten en uitgaven die voortvloeien uit de activiteit die wordt verricht.
  • Het indienen van de overeenkomstige staats- en regionale belastingformulieren, die afhankelijk zijn van het type beroepsactiviteit dat wordt uitgevoerd.  
  • In overeenstemming met de voorwaarde van fiscale residentie, het indienen van een jaarlijkse inkomstenbelastingaangifte, hetzij door middel van de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) (inkomstenbelasting) of de Impuesto de la Renta de No Residentes (IRNR).

Voor gedetailleerde en actuele informatie is het raadzaam om de desbetreffende officiële bron te raadplegen, zoals de Spaanse ambassade of het Spaanse consulaat in je land van herkomst. Ook voor bijzondere gevallen, specifieke twijfels die niet in dit artikel zijn opgelost of voor nadere informatie is het raadzaam om officiële bronnen te raadplegen, zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Europese Unie en Samenwerking, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Portal PRIE of de Agencia Tributaria (belastingdienst).