Jachthavens met Blauwe Vlag op de Canarische Eilanden

Met 60 stranden met Blauwe Vlag zijn de Canarische Eilanden een duurzame toeristische bestemming. Deze goede praktijken worden ook toegepast voor jachthavens. De archipel heeft verschillende jachthavens waaraan deze onderscheiding is toegekend en die de milieueducatie, het verantwoord gebruik van water en elektriciteit, de toegankelijkheid en de veiligheid van de faciliteiten beloont.

Contenido

Spanje is het land met het grootste aantal stranden met Blauwe Vlag waar bezoekers kunnen rekenen op schoon water en schone voorzieningen, een goede toegankelijkheid en milieueducatie. De Canarische Eilanden staan hoog op deze lijst, met 60 stranden met Blauwe Vlag. Minder bekend is echter de Blauwe Vlag voor jachthavens.

Het is een al lang bestaande milieuonderscheiding, ontwikkeld door de FEE (Foundation for Environmental Education) en in Spanje gecoördineerd door de ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor ofwel Vereniging voor Milieueducatie en Consumenten). Het richt het beheer van de havens op de ontwikkeling en het onderhoud van een duurzamere toeristische bestemming, met de nadruk op milieueducatie, verantwoord gebruik van water en elektriciteit, toegankelijkheid en veiligheid.

Contenido

De eerste jachthaven van de Canarische Eilanden die, inmiddels 36 jaar geleden, met de Blauwe Vlag onderscheiden werd, was Los Gigantes, gelegen in het noordoosten van Tenerife, in een speciaal beschermde zone (ZEC) bekend als de Franja Marina Teno-Rasca, met onderwatergrotten en het grote aantal walvis- en dolfijnsoorten. Op Gran Canaria waren de eerste jachthavens die, meer dan 30 jaar geleden, het duurzaamheidslabel kregen de havens van Mogán en Pasito Blanco, gelegen binnen de beschermde zone van de Franja de Mogán, met zeegrasvelden, de ‘sebadales’, en een grote rijkdom aan fauna. In deze wateren zijn zeepaardjes, schildpadden en walvisachtigen te vinden. Op Lanzarote, een eiland dat is gecertificeerd als Biosfeerreservaat, heeft de Blauwe Vlag gedurende een vergelijkbare periode in Puerto Calero gewapperd.

Contenido

In 2023 zijn de volgende jachthavens met de Blauwe Vlag onderscheiden: Mogán en Pasito Blanco, op Gran Canaria; Puerto Calero, op Lanzarote, en de jachthaven van de Real Club Náutico de Tenerife in Santa Cruz de Tenerife. Deze vier jachthavens op de Canarische archipel voldoen niet alleen aan de milieubeheercriteria, maar zijn ook schoon, goed onderhouden en verzorgd. Hier worden effectieve maatregelen genomen om het energie- en waterverbruik te verminderen en de bezoekers worden over deze kwesties geadviseerd.

Contenido

De schippers die kiezen voor een jachthaven met Blauwe Vlag verwachten schone en veilige faciliteiten voor de recreatievaart aan te treffen. Na een lange reis op zee moeten ze er zeker van kunnen zijn dat zowel de jachthaven als het dok voorzien in een goed beheer van alle soorten afval, inclusief afvalwater en gevaarlijke materialen zoals accu's, olie en werkgereedschap dat vervuild is met chemicaliën die gebruikt worden bij bootreparaties. Het beheer van de milieu-impact van de jachthaven is een prioriteit, wat betekent dat een jachthaven een aantal maatregelen moet nemen om vervuiling van de omliggende wateren te voorkomen.

De strenge beoordelingscriteria hebben betrekking op de reinheid van het water in de jachthaven, de kwaliteit van de faciliteiten, het opheffen van barrières en het veiligheidsniveau op en rond de aanlegsteigers. Hierbij kan het gaan om voorzieningen voor mensen met beperkte mobiliteit, het gebruik van herkenbare symbolen in de communicatie en regelmatige controles om risico's te verminderen. Daarnaast moeten jachthavens een actieve rol spelen om schippers en bezoekers te betrekken bij het besparen op water en elektriciteit en de kennis van het lokale zeemilieu.

Contenido

Gedurende het hele jaar moeten jachthavens met een Blauwe Vlag milieu-educatieve activiteiten ontwikkelen om de lokale bevolking en bootbezoekers te bereiken. Daarnaast moeten ze informatie geven over de beschermde zeegebieden in de buurt van de haven die gevoeliger zijn voor menselijke activiteiten en een gedragscode opstellen voor zeilen in de nabijheid van deze gebieden. Dit moet via informatiepanelen in de jachthaven worden meegedeeld en goed zichtbaar zijn voor alle gebruikers.

Contenido

De Blauwe Vlag voor jachthavens wordt toegekend voor één seizoen en is alleen geldig zolang de havenfaciliteit blijft voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de toekenningscriteria. De ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor), de instantie die deze onderscheiding toekent, mag het hele jaar door de inspecties uitvoeren die zij nodig acht en kan de onderscheiding op elk moment intrekken als zij van mening is dat de jachthaven niet langer voldoet aan een van de vereisten die zijn vastgelegd in de normen.

Om te weten of aan een jachthaven de Blauwe Vlag is toegekend, hoef je enkel dit symbool in de digitale profielen van de jachthavens op de Canarische Eilanden te zoeken of de officiële website van de Blauwe Vlag te bezoeken voor meer informatie.

Imagen