Varen onder een hemel en over een zeebodem die ecologisch beschermd zijn

De Canarische Eilanden zijn bijzonder kwetsbaar voor de klimaatverandering. De toeristische sector op de archipel heeft zijn betrokkenheid met een duurzaam toerisme vergroot en streeft naar klimaatneutraliteit. Het meten van de koolstofvoetafdruk, decarbonisatie, regeneratie en bescherming van ecosystemen zijn enkele van de hoofddoelstellingen om zo snel mogelijk tot een netto-nulemissie te komen. En natuurlijk vóór 2050.

Imagen
Marina Corralejo. Fuerteventura
Marina Corralejo. Fuerteventura
Contenido

Het toerisme is een belangrijke motor van de economie op de Canarische Eilanden. En hoewel de sector opereert in een sterk concurrerende omgeving die rijkdom en werkgelegenheid genereert, wordt gepleit voor een duurzaam toerisme waarin rekening wordt gehouden met het milieu. De archipel is zeer kwetsbaar voor klimaatverandering en het is van vitaal belang preventieve maatregelen te nemen om culturele en strategische veranderingen in de sector aan te moedigen.

De bestemming Canarische Eilanden heeft zijn inzet voor de klimaatneutraliteit verhoogd middels de actieplannen van de Agenda 2030. Dit plan stelt als doel om de uitstoot van broeikasgassen door het toeristische ecosysteem tegen 2030 met 50% te verminderen en zo snel mogelijk een netto-nulemissie te bereiken. En natuurlijk vóór 2050.

Contenido

De duurzaamheid van de Canarische Eilanden als bestemming is zich inzetten voor bewustwording, economische kansen en concurrentievermogen. Daarom heeft de archipel het Masterplan Klimaatactie 2022-2030 ontwikkeld en zich aangesloten bij de Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism.

Dit document, dat beschikbaar is voor alle bedrijven in de sector, werkt vijf aandachtsgebieden uit. Meten van de koolstofvoetafdruk, decarbonisatie, regeneratie en bescherming van ecosystemen, samenwerking met particuliere bedrijven en, tot slot, financiering door middel van subsidies en stimuleringsmaatregelen.

Contenido

Diezelfde passaatwinden die zeilers naar de Canarische Eilanden lokken, voorkomen dat er wolken ontstaan. Hierdoor is de archipel een van de plekken in Europa met de helderste luchten. Maar daarnaast hebben de eilanden ervoor gezorgd deze luchten te beschermen middels een ‘Hemelwet’ om te voorkomen dat ze door lichtvervuiling worden aangetast. Deze wet controleert onder andere de nachtelijke lichtvervuiling en de radio-elektrische en atmosferische vervuiling, en legt regels vast voor vliegroutes om het observeren van de sterren te bevorderen.

Dit alles maakt de Canarische Eilanden tot een paradijs voor nachtzeilen. Op weinig plaatsen ter wereld kan de Melkweg zo helder worden waargenomen als aan de sterrenhemel van de archipel. Bovendien krijgen de schippers die in Tenerife, La Palma en Fuerteventura aanleggen, toegang tot gebieden die erkend zijn als Starlight Reservaat, een certificaat dat aan gebieden wordt toegekend die de natuurlijke lichtinvloed intact houden en uniek zijn voor het observeren van de sterren.

Contenido

De Canarische Eilanden zijn een van de belangrijkste plaatsen in Europa geworden om walvissen en dolfijnen in het wild te observeren. De rijkdom van de zeebodem van de eilanden geniet internationale erkenning om de kwaliteit en helderheid van het water en de verscheidenheid van de fauna.

Gebieden in de archipel waar je kunt genieten van het observeren van deze zeedieren, vormen een grote trekpleister voor zeilliefhebbers. Ze kunnen zeilen combineren met het plezier om tijdens hun tocht door walvissen en dolfijnen vergezeld te worden. Bovendien leven veel van deze dieren permanent in de wateren van de eilanden en kun je ze bijna alle dagen van het jaar zien.

Contenido

Daarom bestaan er strenge regels om het ecosysteem van deze dieren te beschermen en te voorkomen dat ze de wateren van de archipel verlaten. Boten die de spotplaatsen naderen, dienen zich te houden aan de aanbevelingen van de beroepsmensen uit de sector. En de bedrijven die bevoegd zijn om excursies voor het spotten van walvissen en dolfijnen te organiseren, moeten het Blauwe Boot-label voeren. Dit keurmerk garandeert een respectvolle behandeling ten aanzien van de zeereservaten en garandeert de bescherming van deze dieren.

Contenido

Met de talrijke stranden met het Blauwe Vlag-label presenteren de Canarische Eilanden zich als een duurzame toeristische bestemming. Maar er zijn andere plekken die verband houden met de zee, waar milieumaatregelen centraal staan om hun behoud te garanderen. Dit is het geval voor sommige zeebodems die vanwege hun speciale kenmerken als zeereservaten worden beschouwd.

Er zijn momenteel drie zeereservaten op de archipel geregistreerd, die beschermd zijn vanwege hun rijkdom en biologische diversiteit. In deze gebieden wordt een speciale en beperkende wetgeving toegepast om de druk op het gebied te verminderen en de voortplanting en het herstel van het zeeleven te garanderen. Deze reservaten zijn het gebied rond het eiland La Graciosa en de eilandjes ten noorden van Lanzarote, de Punta de La Restinga-Mar de las Calmas op El Hierro en het zeereservaat op het eiland La Palma.

Contenido

Daarnaast werken veel jachthavens in de archipel aan maatregelen om het Blauwe Vlag-label aan te kunnen vragen. Dit keurmerk beloont onder andere milieueducatie, verantwoord gebruik van water en elektriciteit, toegankelijkheid en de veiligheid van de faciliteiten. Op deze wijze wordt gegarandeerd dat deze gebieden duurzame maatregelen nemen en werken aan het behoud van het mariene milieu, een vitale omgeving voor een gebiedsdeel dat bestaat uit eilanden in het midden van de Atlantische Oceaan.