Varen onder een hemel en over een zeebodem die ecologisch beschermd zijn

De Canarische Eilanden zijn bijzonder kwetsbaar voor de klimaatverandering. De toeristische sector op de archipel heeft zijn betrokkenheid met een duurzaam toerisme vergroot en streeft naar klimaatneutraliteit. Het meten van de koolstofvoetafdruk, decarbonisatie, regeneratie en bescherming van ecosystemen zijn enkele van de hoofddoelstellingen om zo snel mogelijk tot een netto-nulemissie te komen. En natuurlijk vóór 2050.

Imagen
Contenido

Het toerisme is een belangrijke motor van de economie op de Canarische Eilanden. En hoewel de sector opereert in een sterk concurrerende omgeving die rijkdom en werkgelegenheid genereert, wordt gepleit voor een duurzaam toerisme waarin rekening wordt gehouden met het milieu. De archipel is zeer kwetsbaar voor klimaatverandering en het is van vitaal belang preventieve maatregelen te nemen om culturele en strategische veranderingen in de sector aan te moedigen.

De bestemming Canarische Eilanden heeft zijn inzet voor de klimaatneutraliteit verhoogd middels de actieplannen van de Agenda 2030. Dit plan stelt als doel om de uitstoot van broeikasgassen door het toeristische ecosysteem tegen 2030 met 50% te verminderen en zo snel mogelijk een netto-nulemissie te bereiken. En natuurlijk vóór 2050.