Onbereikbaar tijdens je vakantie – mogelijk of niet?

Hoe kom je tijdens de vakantie los van je mobiel? Als je echt een serieuze poging wilt doen volg dan onderstaande stappen.

Contenido

Een van de goede voornemens van veel vakantiegangers is om zoveel mogelijk los te komen van hun mobiele telefoon. En dat is niet altijd makkelijk, want niet alleen is het moeilijk om je los te maken van werkgerelateerde zaken die spelen terwijl we op het strand liggen, maar veel mensen delen de details van hun vakantie op sociale media en voelen zich haast verplicht om tijdens de vakantieperiode likes en commentaren bij te houden. We willen er los van komen, ja – vaak is het zelfs meer een noodzaak dan een wens - maar tegelijkertijd zijn sommige mensen juist op vakantie meer online dan ooit. Hoe kom je los van je mobiele telefoon tijdens je vrije dagen? Als je het echt serieus wilt proberen, volg dan de volgende stappen:

Contenido

De psycholoog Alberto Álamo van Sexología y emoción wijst erop dat, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, de vakantie een optimaal moment is om je mobiele telefoongebruik te beperken. "Veranderingen in de routine zijn ideaal om nieuwe gewoonten te creëren waarbij de telefoon niet aanwezig is, en zodra we deze nieuwe gewoonten een paar keer hebben herhaald, weten we niet meer hoe we het vroeger deden". Met andere woorden, als je gewend bent te ontbijten terwijl je op Facebook kijkt, of online te gaan na het avondeten, of je e-mail te checken net voordat je naar bed gaat, dan is de vakantie een ideaal moment om deze schema's, gewoonten en routines te veranderen, en voor je het weet ben je je mobiel compleet vergeten.

Contenido

Veel mensen slapen met hun telefoon naast zich met het excuus dat ze hem als wekker gebruiken. "Het is raadzaam de telefoon 's nachts in een andere kamer te laten en in ons hoofd te laten doordringen dat de context van het bed niet samengaat is met de telefoon", beveelt de psycholoog aan, die waarschuwt dat een te grote afhankelijkheid van technologie, vooral bij de nieuwe generaties, "aanleiding geeft tot bepaalde tekortkomingen op het gebied van sociale vaardigheden, aangezien de virtuele omgeving ons helpt bepaalde barrières te mijden waarmee we vroeger, toen er nog geen mobiele telefoons bestonden, werden geconfronteerd".

Contenido

Voor Álamo is het belangrijk om technologie niet te demoniseren, aangezien zij ontegensprekelijk heeft geleid tot nieuwe manieren van omgang en werken die, indien er verstanding mee om wordt gegaan, ons leven wel degelijk kunnen verbeteren. "Hulpmiddelen als Whatsapp hebben veel mensen met elkaar in contact gebracht die nu constanter en vloeiender communiceren, en hebben nieuwe manieren van werkbeheer doen ontstaan die ons niet aan een kantoor binden", aldus de psycholoog. Het gaat er dus om dat mensen zich bewust zijn van de mate waarin zij verslaafd zijn aan hun telefoon en beoordelen welk gebruik hun leven verbetert en welk gebruik misbruik of tijdverspilling is. "De vakantie is een goed moment om na te denken over hoe we onze mobiele telefoons gebruiken, waarvoor, hoeveel tijd we ermee doorbrengen, en van daaruit actie te ondernemen".

Contenido

Waarom vijf vakantiefoto's per dag posten als we er ook één kunnen posten? Ieder mens weet wat zijn of haar behoeften zijn, en afhankelijk daarvan is het interessant deze te verminderen om vrijheid te creëren om volle aandacht te kunnen schenken aan de prikkels die reizen ons biedt. "Het zou interessant zijn voor al die mensen die hun leven op sociale netwerken documenteren, om een oefening in introspectie te doen om te zien waar deze behoefte om hun intimiteit te delen vandaan komt, of die misschien een soort leegte zou kunnen vullen. Het is een ingewikkelde, maar tegelijkertijd zeer interessante oefening, die ons ertoe kan brengen na te denken over de noodzaak een soort grens te stellen aan het beheer van onze relatie met de netwerken", legt Álamo uit.

Contenido

Als je op vakantie gaat zonder je prille liefde, dan rijst vaak de vraag hoe de communicatie tijdens de vakantieperiode in goede banen kan worden geleid. "Het gespannen wachten tijdens de verkering is menselijk en zelfs mooi, en laten we onszelf niet voor de gek houden: dat gebeurde ook toen er nog geen mobiele telefoons waren," zegt Álamo. "Het is belangrijk om niet te wanhopen en, wanneer men geconfronteerd wordt met een antwoord dat niet komt, ervoor te kiezen om de ander niet met nog meer berichten te bestoken, maar diegene de tijd te geven. De psycholoog wijst op een nieuw fenomeen dat vroeger niet bestond en dat bij veel mensen grote bezorgdheid wekt wanneer zij een relatie beginnen: "wanneer we iemand ontmoeten, moeten we goed beseffen dat de mogelijkheid bestaat dat diegene zich in de echte wereld anders gedraagt dan in de virtuele wereld. Het is van essentieel belang geen overhaaste en onevenredige conclusies te trekken wanneer men geconfronteerd wordt met het spel van aan- en afwezigheid dat in de virtuele wereld bestaat".