Gelukkige walvissen en dolfijnen: ze observeren zonder ze te storen

Meer dan 30 verschillende soorten walvisachtigen zijn in de wateren rondom de Canarische Eilanden te vinden en maken de eilandengroep tot een unieke plek op de wereld om walvissen te spotten. Tijdens de walvisexcursies is het mogelijk om op één dag tot zelfs negen verschillende soorten te zien. Maar hoe kan de belangstelling die het walvistoerisme wekt samengaan met het welzijn van deze zeezoogdieren?

Contenido

De Canarische Eilanden zijn een paradijs voor de biodiversiteit: hier komen 30 soorten walvisachtigen voor. Deze grote rijkdom maakt de Canarische Eilanden tot een unieke plek in de wereld. Deze grote verscheidenheid aan walvisachtigen is te danken aan de geografische ligging en de oceanografische kenmerken, en het is zelfs mogelijk om tot negen soorten op één dag te zien, iets wat op weinig plaatsen ter wereld voorkomt. Op de walvisexcursies worden er regelmatig grienden, grampers, potvissen, tuimelaars, Atlantische gevlekte dolfijnen, Edens vinvissen en spitssnuitdolfijnen gezien.

Walvissen, dolfijnen, potvissen en spitssnuitdolfijnen vormen een belangrijke toeristische attractie in dit kleine gebied van de oceaan. Wie ziet ze niet graag van dichtbij? Want de betovering die je ervaart op het moment dat de vin van een van deze prachtige dieren boven het wateroppervlak uitkomt, is nauwelijks te verwoorden. Maar het is ook een uitdaging: hoe kan de belangstelling die het walvistoerisme wekt samengaan met het welzijn van deze zeezoogdieren?

Contenido

Deze soorten worden beschermd door regionale, nationale en Europese wetgeving en door verdragen die door Spanje zijn geratificeerd, zoals de Verdragen van Bonn en Bern. Op de Canarische Eilanden zijn er zelfs verschillende Speciale Beschermingszones (SBZ) van het Natura 2000-netwerk.

"Verschillende soorten zijn oceanisch, zeldzaam en niet zo bekend. Door de nabijheid van de kust zijn ze echter gemakkelijk toegankelijk op de eilanden, waardoor de archipel een ideaal laboratorium is voor onderzoek naar en behoud van deze groep zeezoogdieren", zegt Vidal Martín, directeur van de Vereniging voor het Bestuderen van Walvisachtigen op de Canarische Eilanden (SECAC).

Contenido

Elsa Jiménez, directrice van de Stichting Cram, een particuliere non-profitorganisatie die zich inzet voor de bescherming van het mariene milieu en de soorten die er leven, merkt op dat "het grote aantal boten op plaatsen waar walvisachtigen leven hun leven kan beïnvloeden. Hun communicatie kan bijvoorbeeld worden verstoord omdat ze hiervoor gebruik maken van geluid en het lawaai van de motoren hun 'boodschappen' vervormt". Ze kunnen ook lijden onder stress en, geloof het of niet, tegen allerlei vaartuigen botsen, zoals veerboten of zeilboten.

Contenido

Om dit paradijs te behouden, is een verantwoord toerisme belangrijk. Daarom zijn op de Canarische Eilanden alle bedrijven die zich bezighouden met verantwoord walvisspotten herkenbaar aan het "Blauwe boot"-logo. Deze gele vlag met daarin het "Blauwe boot"-logo certificeert dat ze voldoen aan de geldende regelgeving met betrekking tot een verantwoord walvistoeristisme.

Deze regelgeving bepaalt dat boten tijdens het varen de walvissen of dolfijnen niet mogen benaderen en een minimale afstand van 60 meter moeten aanhouden. Ze moeten ook de motor afzetten als de dieren heel dichtbij zijn. Het is verboden om met walvissen of dolfijnen te zwemmen, ze te voeren en/of op enigerlei wijze contact met ze te maken, zoals aanraken.

Als er een groot aantal boten zijn, moeten de veiligheidsmaatregelen bovendien strenger zijn, zodat de dieren hun normale activiteiten (bewegen, eten, enz.) kunnen voortzetten.

Imagen
Avistamiento de cetáceos.
Avistamiento de cetáceos.
Contenido

Om het welzijn van de dieren te garanderen, is het belangrijk om te kiezen voor bedrijven die de "Blauwe boot"-vlag voeren. Deze activiteiten maken mensen bewust van het belang van het behoud van onze zee en haar bewoners.
 
En zegt Jiménez tot slot: "Uiteindelijk gaat het erom de omgeving waarin ze leven te respecteren". En dat betekent de richtlijnen te volgen die voor het "Blauwe boot"-zegel gelden, maar ook in allerlei details die voor toeristen eenvoudig en ogenschijnlijk vanzelfsprekend zijn, zoals de oceaan niet als vuilnisbak gebruiken. Want uiteindelijk begint een milieuvriendelijk toerisme bij iedere persoon zelf.